Witamy serdecznie na naszej stronie!
Businessman in work
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Jeśli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz zdawać sobie sprawę z tego, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W kursie BHP powinni wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z normami prawnymi istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Udział we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowego pracownika. Co to oznacza? Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na pracę.

Dlaczego? Według Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie stosownych kwalifikacji oraz umiejętności. Dodatkowo pracownik powinien również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy jak również w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w trakcie szkolenia każdy uczestnik dowiaduje się, jak należy udzielać pierwszej pomocy.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio związany z właściwą pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, jak musi wykonywać swoje zadania, tak by zachować zasady bezpieczeństwa. Odkrywa zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował a także sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas kursu? Czas kursu musi być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy i pojawiających się na stanowisku niebezpieczeństw.

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwszej kolejności dzielą się na dwa typy – są to szkolenia wstępne, czyli konieczne do ukończenia przez zatrudnionego na określone stanowisko, oraz okresowe, które utrwalają i przypominają już zyskane wiadomości. Nowo zatrudniony pracownik powinien przejść szkolenie ogólne oraz stanowiskowe, gdzie to drugie ma miejsce już konkretnie w jego przyszłym miejscu pracy, a szkoli go bezpośredni zwierzchnik. Sprawa jest łatwa. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz wspomóc się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. W kilka sekund zobaczysz ile masz możliwości w tym obszarze.

Szkolenia BHP w Warszawie to cała gama ofert, z czego można w dowolny sposób wybierać. Jednak standardowe szkolenie zawiera kilka etapów, które zawsze są takie same. Opisywane są generalne zasady bezpieczeństwa na miejscu pracy oraz reguły ważne dla konkretnej profesji. Ważnym etapem szkoleń jest część poświęcona zasadom przeciwpożarowym. Pracownicy